دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387
همیا ری دلگر می ادیت به ادم

  باید از سر منجل شروع کرد تا به بن کر رسید. 

 

با سلام.. 

 

منظور مه اینن که به بهته بودنه قسمت به یاد موندنیها کمک همدگه هادیم تا  با دیدن  

 

چهره ونه هنرمندنه دیارمون اشنا بشیم. 

دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387
اجا ئ بعدی

سلام 

باموسیقی محلی هرمزگان بر علیه خشونت بپا خیزیم  

 

 

 

یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1387
تسلیت به جامعه هنری هرمزگان

تسلیت به جامعه هنری هرمزگان

درگدشت هنرمند احمد قاسمی را به تمام مردم هرمزگان تسلیت می گویم

کتکینگ موزیک

<<    1       2       3       4    >>