دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387
همیا ری دلگر می ادیت به ادم

  باید از سر منجل شروع کرد تا به بن کر رسید. 

 

با سلام.. 

 

منظور مه اینن که به بهته بودنه قسمت به یاد موندنیها کمک همدگه هادیم تا  با دیدن  

 

چهره ونه هنرمندنه دیارمون اشنا بشیم. 

دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387
اجا ئ بعدی

سلام 

باموسیقی محلی هرمزگان بر علیه خشونت بپا خیزیم